Статті

Articles

Приймак О.О. В.К. Липинський: берлінський період життя

 

Дана стаття присвячена педагогічній, науковій та громадській діяльності В.К. Липинського під час його перебування у Берліні. Незважаючи на короткий термін (менше року) праці в Українському науковому інституті у Берліні, він виявив себе високоосвіченим науковим керівником та педагогом,  під його керівництвом були підготовлені історичні розвідки студентів В. Кучабського, Д. Олянчина, М. Базілевського, І. Лоського. 

 

Научное наследие В.С. Топузова

Статья посвящена научным исследованиям Вадима Сергеевича Топузова в области гнойной хирургии. Показано, что достижения В. Топузова в этой области имели на тот момент огромное значение. Он не только усовершенствовал методики лечения гнойных поражений кожи, но и модифицировал операции на брюшной полости, впервые использовал плазмаферез для эффективного лечения гнойно-септических заболеваний, ввел понятие токсико-септического шока, которое ранее не конкретизировалось.

Науково-дослідна робота Харківського медичного інституту щодо оборони країни у 1920-30-х роках

Стаття висвітлює початковий етап  роботи Харківського медичного інституту на оборону країни. Визначено, що у середині 20-х років минулого століття у Харківському медичному інституті були створені потужні лабораторії, які працювали на оборону країни.

Українська емігрантська історіографія ХХ ст. про В.Д. Отамановського

Стаття присвячена огляду історичних розвідок представників української діаспори у Канаді та США, зокрема, працям Р. Млиновецького та П. Мірчука. Проаналізовані ті роботи, які стосуються діяльності В.Д. Отамановського – видатного учасника українських визвольних змагань 1917–1918 рр. Відтворені цікаві факти  діяльності майбутнього вченого і організатора науки, зокрема визначена його роль у створенні Української Центральної Ради.

Боротьба з туберкульозом у столичному Харкові (1919-1934 рр.)

Стаття присвячена медичним, адміністративним та громадським заходам у боротьбі з туберкульозом у 1920-х-1930-х рр. в Харкові. Визначені чинники,щоі дали змогу подолати цю хворобу, окреслена мережа закладів, які займалися проблемами туберкульозу. Дана оцінка санітарній просвіті у протитуберкульозній справі.

Сторінки