Монографії. Академія соціальних наук України

Монографії Академії соціальних наук України

Олександрівська – Перша міська клінічна лікарня Харкова: півтора століття історії

Автори присвятили цю монографію найстарішому муніципальному лікувальному закладу м. Харкова – Олександрівській (Першій міській клінічній) лікарні, яка майже півтора століття охороняла здоров’я жителів міста. Дослідження історії лікарні подано з позицій медичного краєзнавства та історії повсякдення, що робить монографію цінним методологічним доробком в сучасній історичній науці.

Підручник "Історія України" для студентів ВНЗ

У підручнику подано загальну характеристику історії України по періодах, висвітлено процес становлення української державності, широку панораму історичного минулого українського народу. Авторський колектив зробив акцент на політичному аспекті історії України. Для студентів неісторичних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Сторінки