Академія соціальних наук України - обрання

Порядок обрання до Академії соціальних наук України

Шановні науковці!

Для обрання до Академії соціальних наук України Ви маєте заповнити анкету і надіслати її на контактну електронну адресу. Протягом одного тижня Ви обов’язково отримаєте відповідь.

АНКЕТА

для обрання до Академії соціальних наук України

Прізвище, ім’я, по-батькові

Рік народження

Місце проживання (населений пункт)

Місце роботи та посада

Науковий ступінь

Вчене звання

Наукова(і) спеціальність(ості)

Контактний телефон

E-mail

 

Президія АСНУ

 

Заява.

Прошу обрати мене дійсним членом (або членом-кореспондентом) Академії соціальних наук України. Зі Статутом Академії ознайомлений і зобов’язуюсь його додержуватися.

 

 

Дата                                                                                                              П.І.Б.