У Харкові відбувся Четвертий з'їзд істориків медицини УАІМ

3-4 листопада 2021 року в Харкові відбувся Четвертий з'їзд істориків медицини Української Академії Історії Медицини. Співорганізаторами події була і Академія соціальних наук України разом з ХНУ ім. В.Н. Каразіна, Міжнародним Товариством Історії Медицини, КНМУ ім. О.О. Богомольця, Товариством історії медицини Латвії, Гродненським державним медичним університетом, Інститутом історії медицини Ризького державного університету, ХМАПО, Харківським НДІ судових експертиз імені засл. проф. М.С. Бокаріуса, ХНМУ, Харківським медичним товариством, ОНМУ, Центром краєзнавства імені проф. П.Т. Тронька. У роботі з'їзду взяли участь Президент АСНУ Ігор Робак та академік-секретар Ганна Демочко.
Пленарне та секційні засідання проходили у дистанційному режимі з підключенням через Zoom іноземних учасників. Вітання учасникам подіїпередала новообрана ректорка ХНУ імені В.Н. Каразіна Т.Є. Кагановська, яка особисто не змогла взяти у часть у роботі з'їзду. З вітальним словом до учасників також виступили декан медичного факультету ХНУ ім. В. Каразіна проф. І.В. Белозьоров, Голова Української Академії Історії Медицини О.А. Опарін та інші. Робота секцій була впорядкована злагоджено. Учасники представили цікаві доповіді, присвячені проблемам історії медицини. Проф. І.В. Белозьоров та доц. Б.А. Рогожин розповіли про Харківський університет та братів Шумлянських, а проф. О.А. Опарін підготував доповідь "Пігмеї: медико-історичний аспект". Ґрунтовним виступом відзначився професор І. Стамблер із матеріалом "Розвиток біомедичної геронтології в Україні – історичний пріоритет". Неабияку цікавість істориків викликала доповідь професорки І.П. Мазур "Здоров'я жінки в антропоморфній пластиці Трипільської культури".
Привернула увагу учасників дистанційна презентація-виставка від Харківської наукової медичної бібліотеки, яку представила директорка І.О. Бражник. Про анатомічну школу України розповіла І.В. Бобіна. Після роботи секцій відбулася жвава дискусія, наприкінці з'їзду пройшли обговорення піднятих актуальних питань та прийнято резолюцію з'їзду.