Хронологічний довідник "Ліквідація московським самодержавством державної автономії України-Гетьманщини в другій половині XVII – XVIII ст."

За підтримки Академії соціальних наук України підготовлено хронологічний довідник  "Ліквідація московським самодержавством державної автономії України-Гетьманщини в другій половині XVII – XVIII ст."  Довідник є зібранням фактичного матеріалу з історії України періоду Гетьманщини, упорядкованого за хронологічним принципом. Посібник відтворює події, пов’язані з обмеженням і ліквідацією української державної автономії російським самодержавством у другій половині XVII – XVIII ст. Зібрані упорядниками історичні факти свідчать, що для українців військово-політичний союз із Москвою мав фатальні наслідки. Царський уряд не лише не дотримувався взятих на себе зобов’язань щодо захисту та збереження суверенітету Української козацької держави, а й послідовно руйнував інституції старшинсько-гетьманської влади, здійснював жорстокий наступ на українську культуру, мову й українську національну самобутність.