Гуржій О.І. Еволюція структури селянства та його оподаткування в Україні (друга половина XVII-XVIII cт.)