История

Graduate School of Business

Підручник "Історія України" для студентів ВНЗ

У підручнику подано загальну характеристику історії України по періодах, висвітлено процес становлення української державності, широку панораму історичного минулого українського народу. Авторський колектив зробив акцент на політичному аспекті історії України. Для студентів неісторичних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Історія вітчизняної охорони здоров’я і медицини в дисертаціях останніх років (сучасний стан розробленості та перспективи подальших досліджень)

У статті аналізується науковий доробок з історії охорони здоров'я і медицини в Україні, що міститься в дисертаціях, захищених у ХХІ ст.  Відзначено, що історія охорони здоров’я та медицини як в Україні в цілому, так і у регіонах, вивчена недостатньо, тому наразі студіювання цієї проблематики є актуальним.

Сторінки