Українська емігрантська історіографія ХХ ст. про В.Д. Отамановського

Стаття присвячена огляду історичних розвідок представників української діаспори у Канаді та США, зокрема, працям Р. Млиновецького та П. Мірчука. Проаналізовані ті роботи, які стосуються діяльності В.Д. Отамановського – видатного учасника українських визвольних змагань 1917–1918 рр. Відтворені цікаві факти  діяльності майбутнього вченого і організатора науки, зокрема визначена його роль у створенні Української Центральної Ради.

Робак І.Ю. Українська емігрантська історіографія ХХ ст. про В.Д. Отамановського  / І.Ю. Робак, Г.Л. Демочко // Історичний архів. Наукові студії: Збірник наукових праць. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. П. Могили, 2013. - С. 32-40.

© Робак І.Ю., Демочко Г.Л., Академія соціальних наук України

Библиотека - категория: