Приймак О.О. В.К. Липинський: берлінський період життя

 

Дана стаття присвячена педагогічній, науковій та громадській діяльності В.К. Липинського під час його перебування у Берліні. Незважаючи на короткий термін (менше року) праці в Українському науковому інституті у Берліні, він виявив себе високоосвіченим науковим керівником та педагогом,  під його керівництвом були підготовлені історичні розвідки студентів В. Кучабського, Д. Олянчина, М. Базілевського, І. Лоського. 

 

Приймак О.О. В.К. Липинський: берлінський період життя / О.О. Приймак // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія «Історія, економіка, філософія». / Гол. ред. Ю.І. Терещенко. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2010. –С. 117-121.

© Приймак О.О., Академія соціальних наук України

Библиотека - категория: