Боротьба з туберкульозом у столичному Харкові (1919-1934 рр.)

Стаття присвячена медичним, адміністративним та громадським заходам у боротьбі з туберкульозом у 1920-х-1930-х рр. в Харкові. Визначені чинники,щоі дали змогу подолати цю хворобу, окреслена мережа закладів, які займалися проблемами туберкульозу. Дана оцінка санітарній просвіті у протитуберкульозній справі.

Робак І.Ю. Боротьба з туберкульозом у столичному Харкові (1919-1934 рр.)  / І.Ю. Робак, Г.Л. Демочко // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич. – К.: ВІР УАН, 2013. – Випуск 69 (№2). - С. 63-70.

 

© Робак І.Ю., Демочко Г.Л., Академія соціальних наук України

Библиотека - категория: