Робак І.Ю. Організація охорони здоров'я в Харкові за імперської доби (початок ХVIII ст. - 1916 р.))

Монографію присвячено історії охорони здоров'я в Харкові за часів царату. Автор розглядає проблеми захворюваності і смертності населення губернського центру, організації керування охороною здоров'я, її кадрового забезпечення, стану матеріальної бази, фінансування, розвитку санітарної і протиепідемічної діяльності, боротьби з найнебезпечнішими хворобами, надання основних видів медичної допомоги.

© Робак І.Ю., Академія соціальних наук України

Направление: