Матеріали Другої Міжнародної інтернет-конференції "Історичні, економічні, соціально-філософські та освітні аспекти охорони здоров'я"

Збірник містить матеріали Другої Міжнародної наукової інтернет-конференції, що відбулася 4 – 11 листопада 2014 р. Концепція збірника базується на багатоплановому науковому висвітленні проблем охорони

здоров’я. Секції конференції охоплюють галузі історичних, економічних, філософських і медичних наук.

 

© Академія соціальних наук України, Харківський національний медичний університет, автори

Библиотека - категория: