Статті

Articles

Сільськогосподарська колонія «Здравниця»: унікальний історичний досвід боротьби з сухотами

Стаття присвячена історії існування сільськогосподарської колонії «Здравниця», створеної за ініціативи харківського робітництва для лікування хворих на туберкульоз.  Розкриті основні етапи діяльності колонії, її особливості, значна увага приділена факту трудотерапії, як одного з виду соціальної реабілітації туберкульозних хворих.

Історія у білих халатах: деякі аспекти роботи музею історії Харківського національного медичного університету

Стаття розкриває деякі аспекти роботи музею історії Харківського національного медичного університету, показані перші досягнення працівників музею у справі некрополезнавство.

Демочко Г.Л. Історія у білих халатах: деякі аспекти роботи музею історії Харківського національного медичного університету / Г.Л. Демочко // Збірник наукових праць. Серія «Історія та географія» / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Х.: Майдан. – Вип. 44. – 2012. - С. 229-231.

 

Вивчення соціальних аспектів охорони здоров'я та приклад використання отриманих результатів у сьогоденні

У статті йдеться про дослідження охороноздоровчої сфери, а саме історичного, політичного, економічного та соціального аспектів. Зазначено, що їхнє студіювання є актуальним, адже назріла необхідність реформування даної сфери. З урахуванням отриманих результатів подальших досліджень такі зміни можуть принести позитивні результати.

Стаціонарна медична допомога населенню у столичному Харкові за часів непу

У статті досліджуються особливості стаціонарної медичної допомоги харків’янам у добу нової економічної політики. Значної уваги приділено формуванню лікарняної мережі в нових умовах та змінам у фінансуванні цих закладів. 

Історія вітчизняної охорони здоров’я і медицини в дисертаціях останніх років (сучасний стан розробленості та перспективи подальших досліджень)

У статті аналізується науковий доробок з історії охорони здоров'я і медицини в Україні, що міститься в дисертаціях, захищених у ХХІ ст.  Відзначено, що історія охорони здоров’я та медицини як в Україні в цілому, так і у регіонах, вивчена недостатньо, тому наразі студіювання цієї проблематики є актуальним.

Сторінки